Flag_of_the_United_Kingdom-1

 

 

The company „OPTICUS“ is the exclusive representative in Serbia, of the German manufacturer of geosynthetic materials(geomreže, geokompoziti, geoembrane, hidroizolacija, geotekstil), „NAUE GmbH & Co.KG“.

German company „NAUE GmbH & Co.KG“ is the world leader in manufacture of geosynthetic materials, which have application in the stabilization of the soil with the low bearing capacity, in the construction of the highway and railways network, wind farms, in the construction of the landfills for all types of waste, in mining and petrochemical industry, for drainage, filtration, separation, protection of the soil from erosion, as well as the special waterproofing in civil engineering for the protection of the underground concrete constructions.

On our web site you will get familiar with our production range, engineering and the realization of the works in Serbia and region.

Our offer in Republic of Serbia is organized so that we provide, deliver and install all the geosynthetic materials with full technical support in various types of objects.

We provide the engineering services on the basis of our experience from the European countries, from the design phase to the final construction phase, and with the engineering teams of the company ”NAUE GmbH & Co. KG” we solve the different design tasks and construction issues for which we provide the long term warranty.

Flag_of_Serbia.svg

 

 

Kompanija „OPTICUS“ je ekskluzivni zastupnik za područje Republike Srbije nemačkog proizvođača geosintetičkih materijala „NAUE GmbH & Co.KG“.

Nemačka kompanija „NAUE GmbH & Co.KG“ je svetski lider u proizvodnji geosintetičkih materijala koji imaju primenu za stabilizaciju slabo nosivog tla kod izgradnje putne i železničke mreže i prateće infrastrukture, vetroparkova, kod izgradnje deponija za skladištenje svih tipova otpadnih materija, u rudnicima, naftnoj i petrohemijskoj industriji, za drenažu, filtraciju, separaciju, zaštitu zemljišta od erozije, pri izgradnji akumulacionih jezera, brana, obaloutvrda, odbrambenih nasipa, izmeštanja rečnih korita i regulacija vodotokova, tunela, i infrastrukture obnovljivih izvora energije, kao i specijalnu hidroizolaciju u visokogradnji za zaštitu podzemnih betonskih konstrukcija.

Na našoj web prezentaciji su predstavljeni naši geosintetički materijali i upoznaćete se sa inženjeringom i objektima koje smo uspešno realizovali u Republici Srbiji i regionu.

Naša ponuda na području Republike Srbije je koncipirana tako da nabavljamo, isporučujemo i ugrađujemo sve geosintetičke materijale koji se ugrađuju prilikom izvođenja najrazličitijih objekata.

Pružamo usluge inženjeringa na osnovu bogatih iskustava iz evropskih zemalja, od faze projektovanja do faze finalnog izvođenja radova, kao i da sa brojnim timom inženjera kompanije ”NAUE GmbH & Co. KG” rešavamo raznovrsne projektno – tehničke zadatke i izvođačke poslove za koje dajemo i garancije.